הפרש בין מספרי איכלוס

במשוואה המופיעה בשאלה 2.3:

נוסחה

האיבר השני המופיע בסוגריים נותן תמיד מספר הקטן מ- 1.

על כן מתקבל בסוגריים תמיד מספר הקטן מ 1.

מכאן, שמהמשואה שקיבלנו בשאלה 2.3 מגיעים למסקנות חשובות:

  • במצב של שיווי משקל תרמי, מספר האיכלוס של רמה גבוהה יותר יהיה תמיד קטן יותר ממספר האיכלוס של רמה נמוכה ממנה.
  • ככל שפער האנרגיה:

(Delta E) = E2-E1 = h

קטן יותר, יהיה ההפרש בין מספרי האיכלוס:

(Delta N) = N2-N1

בין הרמות קטן יותר.

מבחינה פיזיקלית אלקטרונים באטום שואפים תמיד להיות ברמת האנרגיה הנמוכה ביותר.

גם כאשר מעוררים את האלקטרונים לרמות גבוהות יותר, הם ישאפו לחזור לרמה הנמוכה ביותר.

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"