רמות האנרגיה בצבר אטומים במצב של שיווי משקל תרמי

באיור 2.2 מתואר איכלוס הרמות בצבר אטומים הנמצאים במצב של שיווי משקל תרמי.

איכלוס רמות אנרגיה במצב שיווי משקל תרמי

איור 2.2: איכלוס רמות אנרגיה במצב שיווי משקל תרמי

הערה: שרטוט זה הוא בהתאם לדרך המקובלת לשרטט את ערכי האנרגיה של כל רמה על ציר y, ואת מספרי האכלוס של הרמה על ציר x.

אם מחליפים בין הצירים, מקבלים היסטוגרמה (דיאגרמת עמודות) בה גובה העמודה מציין את מספר האכלוס של הרמה. בשרטוט אין חשיבות לרוחב הרמה (Delta E) והוא נבחר שרירותית.

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"