דוגמא 2.3

חשב מהו היחס בין מספרי האיכלוס של שתי הרמות E1, E2, שההפרש ביניהן כאשר החומר נמצא בטמפרטורת החדר (300K = (T.

מהו אורך הגל (l) של פוטון שייפלט במעבר מרמה E2 לרמה E1?

פתרון דוגמא 2.3:

נוסחא

= 4*10-9

כלומר, בטמפרטורת החדר, על כל 1,000,000,000 אטומים במצב יסוד E1, יש רק 4 אטומים במצב מעורר (E2)!!

כדי לחשב את אורך הגל נציב במשוואה:

נוסחא

אורך גל זה הוא בתחום האינפרא-אדום הקרוב.

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"