לייזרי אקסימר קיימים

קיימים מספר לייזרי אקסימר, שכל אחד מהם פולט אורך גל אופייני, כמפורט בטבלה 1.

אורך הגל [nm] הלייזר
175 ArCl
193 ArF
248 (275) KrF
351, 353, (460) XeF
222 (240) KrCl
308, 351 XeCl
282 (300) XeBr

טבלה 1: לייזרי אקסימר מסחריים

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"