פעילות שידור בגלי רדיו

חומרים:

  • סוללה של 9 וולט.
  • פיסת מתכת. לדוגמא ניתן להשתמש במברג, מטבע, או אטב נייר מתכתי.
  • מקלט רדיו המכוון לקליטת שידורי AM, רצוי עם אנטנה חיצונית.

ביצוע הפעילות:

כוונו את מקלט הרדיו, לתחום בו אין קליטת תחנות משדרות ברגע הניסוי, ויש קליטה של רעשי חשמל סטטי (ניתן לגלות בצורה ניסיונית באמצעות סיבוב כפתור התחנות במקלט).

חברו ריגעית את שני ההדקים של הסוללה, באמצעות מגע עם הגוף המתכתי, כאשר הפעולה מבוצעת ליד האנטנה של מקלט הרדיו המכוון לקליטת גלי AM. המגע המתכתי יוצר ניצוץ בין שני הדקי הסוללה. ניצוץ זה הוא למעשה שידור אות בתדר רדיו, וניתן לקלוט אותו באמצעות מקלט הרדיו.

ניתן בשיטה זו לשדר מידע באמצעות קוד מורס (קווים ונקודות).

המתח בו השתמשנו בניסוי זה הוא מתח נמוך, ולכן טווח השידור האלחוטי נמדד בסנטימטרים. שימוש במתחים של עשרות אלפי וולטים איפשר להיינריך הרץ ולמרקוני להעביר שידורי אלחוט מסוג זה למרחקים.

 

לעמוד הקודם לחץ כאןלעמוד הבא לחץ כאן