כיצד מעבירים נתונים דיגיטליים (מהמחשב) בקווי הטלפון?

כדי שהטלפון האנלוגי, יוכל לשמש להעברת נתונים דיגיטליים, יש לחבר את מקור המידע לקו הטלפון, דרך מכשיר הנקרא מודם:

MoDem = Modulator – Demodulator

מכשיר המודם בצד המשדר, מתרגם את המידע לאות המועבר דרך קו הטלפון, ואילו מכשיר המודם בצד הקולט, מתרגם את האות המתקבל, לאות המובן על ידי המחשב.

 

פעילויות לתלמידים:

  • תאר כיצד לדעתך פועל מכשיר הטלפון.

בדיקת פעולתו של מיקרופון פחמי:

באם ברשותך שפופרת טלפון ישנה, פרק מתוכה את המיקרופון (באמצעות סיבוב מכסה הפלסטיק המכסה אותו).

חבר את יציאות המיקרופון אל סוללה של 3 וולט (המורכבת משתי סוללות של 1.5 וולט המחוברות אחת בהמשך לשניה – חיבור בטור), ואל נורית להט של 2-3 וולט. כבציור:

איור פעילות לתלמידים

  • האם הנורית דולקת?
  • לחץ על הלוחית (ממברנה) של המיקרופון. האם הנורית נדלקת?
  • שנה את הלחץ על הלוחית. כיצד משפיע שינוי הלחץ על האור הנפלט מהנורית?

 

לעמוד הקודם לחץ כאןלעמוד הבא לחץ כאן