1. הספק יציאה של הקרינה האלקטרומגנטית הנפלטת מהלייזר

יש לבחון הספק זה משני היבטים מנוגדים:

א. הספק שיתאים לביצוע המשימות הנדרשות, ומכאן שהשאיפה היא להספק גדול ככל האפשר.

ב. הספק שלא יהווה סיכון בטיחותי, ומכאן הדרישה להספק נמוך ככל האפשר.

רוב הלייזרים מסוג הליום-נאון המשמשים להדגמות במעבדה לפיסיקה הם בעלי הספק שאינו עולה על 1 מיליוואט.

עובדה זו נקבעת על פי סיווג הבטיחות המקובל בעולם:

כל הלייזרים עד להספק של 1mW נכללים בהגדרת Class II, שהיא הדרגה הראשונה (הנמוכה ביותר) של סיכון בעבודה בלייזרים. חייבים להקפיד ולמנוע פגיעת קרינת לייזר מדרגה זו ישירות בעין, אך אין סיכון בהסתכלות בקרינה המוחזרת בצורה מפוזרת.

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"