2. איכות האלומה הנפלטת מהלייזר

2.1 מספר אופני התנודה של הלייזר:

אלומת הקרינה הנפלטת מהלייזר יכולה להיות בעלת דרגת קוהרנטיות גבוהה – כאשר הלייזר פועל באופן תנודה אחד .(Single Mode)

תכונה זו חשובה לניסויי התאבכות ובעיקר להולוגרפיה.

מלייזר הפועל במספר אופני תנודה ניתן לקבל הספק קרינה גבוה יותר במחיר זול בהרבה.

2.2 התבדרות האלומה הנפלטת מהלייזר:

הפתיחה הזוויתית של מעטפת אלומת הקרינה הנפלטת מהלייזר נמדדת ביחידות מיליראדיאן [mrad]רוב הלייזרים מסוג הליום-נאון הם בעלי התבדרות זוויתית שאינה עולה על 2 [mrad], כלומר, אם קוטר כתם האור ביציאה מהלייזר הוא 1–2 מילימטר, הרי במרחק 2 מטרים מהלייזר יגדל קוטר כתם האור ל- 5–6 מילימטר. לרוב היישומים המקובלים היום בהדגמות אין חשיבות לכך.

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"