3. קיטוב

קרינת הלייזר יכולה להיות מקוטבת ליניארית או בלתי מקוטבת.

לניסויים מסוימים באופטיקה פיסיקלית נדרשת קרינה מקוטבת, ולאחרים קרינה בלתי מקוטבת.

מומלץ לרכוש לייזר שקרינתו בלתי מקוטבת, ולהשתמש במקטב חיצוני במידת הצורך.

4. תכונות מיוחדות:

לניסויים מיוחדים נדרשים אורך קוהרנטיות ארוך ויציבות תדר גבוהה.

יש לשקול רכישת לייזר בעל תכונות מיוחדות, רק לאותן מעבדות אשר לגביהן מתוכנן להכניס בעתיד ניסויים מתוחכמים אלו, אלא שמומלץ להמתין עם הרכישה עד לאחר השתלמות בנושא.

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"