דיאגרמת איכלוס רמות אנרגיה

נסכם את סך כל המעברים שלמדנו בדיאגרמה של איכלוס רמות האנרגיה (איור 2.5).

דיאגרמת איכלוס רמות אנרגיה

איור 2.5: דיאגרמת איכלוס רמות אנרגיה

משוואת הקצב לאיכלוס רמת אנרגיה (E2) מסכמת את הפליטה הספונטנית והמעברים המאולצים. במקרה הפרטי הפשוט של שתי רמות אנרגיה בלבד:

נוסחה

נוסחה

יש לזכור כי הפליטה הספונטנית והפליטה המאולצת מתרחשות בו-זמנית באופן בלתי תלוי זו בזו ולכן ניתן לחבר את קצב הפליטות שלהן.

תהליך הפליטה המאולצת נובע מהיענות רזונטיבית (תהודתית) של האטום לאות המאלץ.

כלומר : 2 הפוטונים מתנודדים באותו תדר וקיימת ביניהם קוהרנטיות מלאה במשרעת ובמופע.

לעומת זאת, תהליך הפליטה הספונטנית מתבצע לכל הכיוונים והוא בעל רוחב ספקטרלי של רעש אקראי.

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"