2.9.3 קבוע הפרופורציה (K)

משיקולים קוונטיים מסתבר כי קבוע הפרופורציה (K) זהה עבור המעברים המאולצים כלפי מעלה וכלפי מטה.

קבוע זה תלוי בתדר האות הפוגע n (או בצורת כתיבה שונה: ).

ערכו של הקבוע K גבוה כאשר תדר האות האלקטרומגנטי הפוגע באטום זהה לתדר המעבר 21.

ככל שההבדל בין התדרים גדל, קטן ערכו של K עד להתאפסותו.

לכל מעבר באטום יש רוחב קו (Delta ) (Linewidth) סביב תדירות המעבר.

רוחב הקו מסמן את תחום תדרים שבהם יכול מעבר זה להתרחש.

אם תדר האות הפוגע לא נכלל בתחום:

, = 21+(Delta )

הרי ערכו של הקבוע K שווה לאפס.

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"