2.9.1 משוואות קצב לבליעה

האות הפוגע (פוטונים) יגרום לאטומים שהיו ברמת אנרגיה נמוכה (E1) לעלות לרמת האנרגיה הגבוהה (E2).

קצב העלייה יחסי למכפלת עצמת האות הפוגע (מספר הפוטונים ליחידת נפח (n(t) במספר האטומים ליחידת נפח ברמה הנמוכה ((N1(t), כלומר:

נוחסה

כל פוטון מאלץ אטום אחד לעלות לרמת אנרגיה מעוררת.

K = קבוע הפרופורציה המשמש מדד לחוזק היחסי של היענות האטום לעירור, עבור המעבר המסוים (במקרה שלנו מרמה E1 לרמה E2).

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"