2.9.2 משוואות קצב לפליטה מאולצת (Stimulated Emission)

האות הפוגע יגרום לאטומים הנמצאים ברמה המעוררת E2 להתנודד (בצורה מאולצת) ולבצע מעבר כלפי מטה לרמת האנרגיה הנמוכה E1, תוך פליטת שני הפוטונים יחד: הפוטון הפוגע ופוטון המעבר מרמה E2 לרמה E1.

קצב המעבר כלפי מטה יחסי למכפלת עצמת האות הפוגע (n(t, במספר האטומים ליחידת נפח ברמה המעוררת (N2(t, כלומר:

נוסחהפליטה מאולצת

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"