10. שימוש בהולוגרפיה לקידוד מידע

כאשר מסתכלים בהולוגרמה, לא ניתן לזהות את המידע המוקלט בה.

על פי הגדרתה, ההולוגרמה אוגרת את המידע ביחס לאלומת הייחוס.

רק שימוש באלומת ייחוס דומה לשיחזור המידע ייצור את המידע המקורי.

שימוש באלומות ייחוס מורכבות הוא פשוט, על ידי העברת אלומת הלייזר דרך תווך מעוות, או במחשב ביצוע פעולות מתמטיות מסובכות.

כל חלק של האלומה עובר טרנספורמציה שונה, ולכן האלומה הופכת להיות מעורבלת ובלתי ניתנת לפיענוח, אלא על ידי מי שיש לו אלומת הייחוס המקורית.

בזמן השיחזור מעבירים את אלומת הלייזר דרך אותו תווך מעוות, ומקבלים שוב את אלומת הייחוס הנדרשת.

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"