5. תצוגה הולוגרפית

האפשרות להציג תמונה תלת ממדית של דברים, משמשת מוקד לפיתוחים רבים בתחום הפרסום, והאומנות.

  • ההולוגרמה מראה את כל המידע על הגוף.
  • ניתן להעתיק את ההולוגרמה, ולהציג את המידע במקומות שונים בו זמנית.
  • ניתן להציג את הגוף בממדים שונים מממדיו המקוריים של הגוף, תוך שמירה על הפרופורציות התלת ממדיות.
  • גופים זעירים ניתן לצלם הולוגרפית תחת מיקרוסקופ, ולבחון אותם בהגדלה (זאת הייתה הסיבה שהניעה את ממציא ההולוגרפיה להיכנס לנושא).
  • גופים גדולים (מבנים) יכולים להיות מוצגים בצורה שמאפשרת בחינתם בנוחיות.
  • חפצים יקרים יכולים להיות מוצגים ללא חשש גניבה.
  • ניתן לשלב מספר גופים בהולוגרמה אחת ולהשיג אפקטים שלא ניתן להראותם במציאות.

לדוגמא, בתערוכות של גופים נדירים החייבים להישמר בתנאים מיוחדים. במקום להציג בתערוכה את המוצג עצמו, ניתן להציג בתערוכה את ההולוגרמה שלו, המכילה את כל המידע הכלול בגוף.

שיטה זו יכולה לשמש לדוגמא עבור גופים ארכאולוגיים, שחשיפתם לאור וללחות עלולים לפגוע בהם.

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"