10.5 תווך המשמש להקלטת ההולוגרמה

הקלטת הולוגרמה מחייבת תווך מיוחד לאגור את כל המידע.

תווך מיוחד זה חייב לשנות את תכונותיו כאשר פוגע בו אור.

הפרמטרים הפיזיקליים של תווך ההקלטה שניתן לשנותם כתוצאה של החשיפה לאור הם:

  • בליעה.
  • שינוי מקדם השבירה.
  • שינוי עובי החומר – פאזה (מופע)

החומרים המקובלים להקלטת הולוגרמות הם:

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"