פוטורזיזט כחומר להקלטת הולוגרמות

פוטורזיזט הוא חומר אורגני הרגיש לאור אולטרא סגול.

מצפים מצע בשכבת חומר פוטורזיזט נוזלי באמצעות סיבוב דיסקה עם המצע שעליו טיפת נוזל.

חשיפה לאור אולטרא סגול יוצרת קשרים כימיים בחומר.

קיימים שני סוגים של חומר פוטורזיזט:

  • פוטורזיזט חיובי – בו מסירים את החלקים שנחשפו אור.
  • פוטורזיזט שליליבו מסירים את החלקים שלא נחשפו אור.

נוצרת הולוגרמת פאזה (מופע).

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"