כושר הפרדה של פילם להולוגרפיה

  • כושר ההפרדה של פילם צילום רגיל הוא: 50-100 קווים למילימטר.
  • התווך המשמש להקלטת ההולוגרמה חייב להיות בעל כושר הפרדה של לפחות 500 קווים למילימטר, ורגיש לאורך הגל של הלייזר המשמש לצילום ההולוגרמה.
  • בדרך כלל משתמשים בפילם צילום להולוגרפיה בכושר הפרדה של: 2,000-10,000 קווים למילימטר.

כושר הפרדה גבוה מסוג זה גורר בדרך כלל רגישות נמוכה:

פחות מ 1 אסא לעומת מאות אסא בפילם צילום "רגיל".

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"