9.1 יישומים תעשייתיים

התעשייה אימצה את הלייזר כמכשיר מייד לאחר המצאתו, בשנת 1960.

בתחילה שימש הלייזר כמכשיר לכוונון ולמדידות, אך עם הזמן, ככל שעלה הספק הלייזר, רבו השימושים של עיבוד חומרים באמצעותו.

השימושים העיקריים של הלייזר בתעשיה הם:

9.1.1 מדידות מדויקות (מרחק, תנועה, אינטרפרומטריה).

9.1.2 סימון (התווית) קו ישר, או מישור ייחוס.

9.1.3 עיבוד חומרים.

9.1.4 אנאליזות ספקטראליות.

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"