פעילות 5 – גלים סייסמיים

בפעילות זו ניעזר בלומדה בנושא טקטוניקת הלוחות כדי להבין כיצד משתמשים בנתוני הגעת גלים סיסמיים לתחנות שונות בכדי לאתר מוקדי רעידות אדמה.
זוכרים כיצד עושים זאת? אם לא בדיוק – הנה לכם הזדמנות להיזכר.
לצורך כך עליכם להוריד את לומדת טקטוניקת הלוחות, לבחור בכפתור מבנה כדור הארץ ולהכנס לפעילות רעידות אדמה וגלים סיסמיים.

בצעו את הפעילות במלואה ואתרו את מוקד רעידת האדמה.