פעילות 3 – מדוע מתרחשות רעידות אדמה?

חלק א'

בפעילות זו ניעזר במידע המצוי ברשת האינטרנט כדי להבין מדוע מתרחשות רעידות אדמה. מדוע לדעתכם מתרחשות רעידות אדמה?

חלק ב – דפי הפעילות

בחלק זה תבחנו את תדירות ההתרחשות של רעידות אדמה באזור ארץ ישראל ומזרח הים התיכון.
הורידו את הקובץ הבא-דפי עבודה – פעילות 3  אל המחשב שלכם, שמרו אותו, בצעו את הפעילות ומלאו את דפי העבודה.
היעזרו לשם כך באתר האינטרנט של המכון הגאופיזי הישראלי.