פעילות 11 – תכנון מבנים שייעמדו ברעידות אדמה

חלק א'

בפעילות זו תכירו את עיקרון הפעולה של מערכת אנטי-סיסמית, בה משתמשים כדי למזער נזקי רעידות אדמה.

לאור מה שלמדתם עד כה, ובעיקר בפעילויות שעסקו בתדירות ובתהודה – כיצד אפשר לדעתכם להקטין את ההשפעה של תנודות הקרקע על מבנים בזמן רעידת אדמה?

חלק ב – דפי הפעילות

הפעילות כוללת ניסוי שבו תכירו מערכת פסיבית לבידוד מבנים, ותבחנו את מידת יעילותה ברעידות אדמה שונות, ובעבור מבנים שונים.

הורידו את הקובץ הבא-דפי עבודה – פעילות 11 אל המחשב שלכם, שמרו אותו, בצעו את הפעילות ומלאו את דפי העבודה. לאחר שתסיימו – שלחו אלינו את דפי העבודה המלאים.