פעילות 2 – כיצד מודדים רעידות אדמה?

חלק א'

גם אם איננו מרגישים רעידות אדמה רבות אפשר לחוש ולמדוד אותן באמצעות מכשירים רגישים. מהם לדעתכם העקרונות לפיהם פועלים מכשירים המודדים רעידות האדמה?

חלק ב – דפי הפעילות

בחלק זה תבחנו את תדירות ההתרחשות של רעידות אדמה באזור ארץ ישראל ומזרח הים התיכון.
הורידו את הקובץ הבא-דפי עבודה – פעילות 2 אל המחשב שלכם, שמרו אותו, בצעו את הפעילות ומלאו את דפי העבודה.
היעזרו לשם כך באתר האינטרנט של המכון הגאופיזי הישראלי. לאחר שתסיימו – שלחו אלינו את דפי העבודה המלאים.

חלק ג – פעילות סיכום

הורידו את הקובץ הבא, בצעו את הפעילות לפי ההנחיות וענו על השאלות המצורפות- סיכום פעילות 2