פעילות 6 – מעוותי פני השטח לאורך שבר תנועה אופקית

חלק א'

בפעילות זו תעקבו אחרי התעוותות פני השטח כתוצאה מפעילות של שבר תנועה אופקית. תעשו זאת באמצעות ניסוי הדמיה.

כיצד לדעתכם משפיע שבר של תנועה אופקית על פני השטח בסביבתו? (האם מתפתח תבליט בנוף? אם כן אילו דגמי תבליט ובאילו כיוונים?)

חלק ב – דפי הפעילות

בחלק זה תבצעו ניסוי הדמיה שבו תבחנו את השינויים המתרחשים בפני השטח כתוצאה מתנועת החלקה אופקית לאורך שבר.
הורידו את הקובץ הבא-דפי עבודה – פעילות 6 אל המחשב שלכם, שמרו אותו, בצעו את הפעילות ומלאו את דפי העבודה. לאחר שתסיימו – שלחו אלינו את דפי העבודה המלאים.