פעילות 1 – תדירות התרחשות רעידות אדמה

חלק א'

שמה של יחידת הלימוד שבחרתם הוא: "רעידות אדמה בהיבט סביבתי". אילו נושאים כולל לדעתכם ההיבט הסביבתי של נושא רעידות האדמה?

חלק ב – דפי הפעילות

בחלק זה תכירו את עקרונות פעולת הסייסמוגרפים, תתנסו בבניית סייסמוגרף ותכירו את הנתונים שאפשר לפענח מרישומי הסייסמוגרפים.
הורידו את הקובץ הבא-דפי עבודה – פעילות 1 אל המחשב שלכם, שמרו אותו, בצעו את הפעילות ומלאו את דפי העבודה.
היעזרו לשם כך באתר האינטרנט של המכון הגאופיזי הישראלי. לאחר שתסיימו – שלחו אלינו את דפי העבודה המלאים.

חלק ג – פעילות סיכום

הורידו את הקובץ הבא, בצעו את הפעילות לפי ההנחיות וענו על השאלות המצורפות- סיכום פעילות 1.