פעילות 4 – גלים סייסמיים

חלק א'

בפעילות זו תכירו גלים סייסמיים באמצעות ניסוי הדמיה פשוט. כן תלמדו להשתמש בסייסמוגרמות – רישומם של הגלים במכשירי הסייסמוגרף.

מלימודיכם עד כה – מה ידוע לכם על גלים סייסמיים? מהי חשיבותם המדעית?

חלק ב – דפי הפעילות

בחלק זה תבצעו ניסוי הדמיה פשוט של גלים סייסמיים, תשרטטו גרף מהירויות של גלים סייסמיים ותלמדו להשתמש בסייסמוגרמה לקבלת נתונים מרעידת אדמה.
הורידו את הקובץ הבא-דפי עבודה – פעילות 4 אל המחשב שלכם, שמרו אותו, בצעו את הפעילות ומלאו את דפי העבודה. לאחר שתסיימו – שלחו אלינו את דפי העבודה המלאים.

חלק ג – פעילות סיכום

הורידו את הקובץ הבא, בצעו את הפעילות לפי ההנחיות וענו על השאלות המצורפות- סיכום פעילות 4.