איך מסודרים חוטי הכישור בתא?

חוטי הכישור יוצאים מהצנטריאולים שנמצאים בשני קוטבי התא. אפשר לראות בכל צנטריאול מרכז שממנו יוצאת שמש של חוטי כישור לכל הכיוונים.

שלושה סוגים של חוטי כישור

יש שלושה סוגים של חוטי כישור (1, 2 ו-3 בתמונה):

  1. אלה הפונים כלפי מרכז התא, ונקשרים באמצעות חלבונים נוספים לצנטרומר.
  2. אלה שפונים כלפי מרכז התא, ונצמדים מעט במקביל לחוטי כישור שמקורם בקוטב הנגדי. חוטים כאלה עוזרים לייצב את המבנה של חוטי הכישור במהלך המיטוזה.
  3. חוטי כישור הפונים לציטופלסמה של התא, ומסייעים לייצב את חוטי הכישור בתוך התא.

שימו לב, לעולם לא נפגש קצה חופשי של חוט כישור מקוטב אחד עם קצה חופשי של חוט כישור מקוטב אחר!