תהליך המיטוזה

חלק א'

לפניכם סרט בו נראה תא ריאה בחלוקה. התבוננו בו היטב ונסו לחלק את הסרט למספר חלקים שונים.
תארו בקצרה מה מתרחש בכל חלק ומדוע חילקתם את הסרט באופן שבחרתם?

זכויות יוצרים: מכון ויצמן למדע.

חלק ב'

הפנייה לחלופה נגישה

Powered by elearningfreak.com