למה קוראים לזה כישור?

השם כישור ניתן לחוטי הכישור בשל הדמיון שבצורת הסיבים האלה לכישור ששימש בעבר לליפוף חוטי צמר. תוכלו להשוות בעצמכם.

וטי הכישור כפי שהם נראים באחד משלבי המיטוזה

 

זכויות: Stephan Rogers, Howard Hughes Medical Institute, University of California, San Francisco, USA

 

 

 

חוטי הכישור (ירוק) כפי שהם נראים באחד משלבי המיטוזה לאחר צביעה עם נוגדנים זוהרים ייחודיים לחלבון המרכיב את סיבי הכישור. בכחול אפשר להבחין בכרומוזומים הקשורים לחוטי הכישור, כשהם נפרדים לקטבים המנוגדים של התא. באדום – סיבים אחרים של השלד התוך תאי (סיבי אקטין), שמסייעים כאן להבחין בקרום התא.

אישה טווה חוטי צמר מצמר גולמי ומלפפת אותם על הכישור

 

 

זכויות: Chess Edwards, www.chesswork.com

 

 

אישה טווה חוטי צמר מצמר גולמי ומלפפת אותם על הכישור.

שתי נשים טוות חוטי צמר שתי נשים טוות חוטי צמר

 

 

 

 

 

 

 

 

 

שתי נשים מצרפת טוות חוטי צמר בידן השמאלית ומלפפות אותם על כישור שהן מסובבות בידן הימנית. תחת הזרוע השמאלית הן אוחזות במוט עץ גדול שעליו מהודק הצמר הגולמי.