הקשר בין חוטי כישור לכרומוזומים

איך בכלל נקשרים חוטי הכישור לכרומוזומים? באזור הצנטרומר נמצאים חלבונים ייחודיים שנקשרים במיוחד לאזור זה בכרומוזום. בשלבים שבהם הכרומטידות עדיין צמודות זו לזו, יש חלבונים כאלה בצנטרומר של כל כרומטידה, כלומר משני צידי הכרומוזום. חלבונים אלה יכולים להיקשר לצנטרומר, ובמקביל להיקשר לחוט כישור. לכן בדרך כלל יהיה קישור של שני חוטי כישור לכרומוזום, אחד מכל צד.

אזור הצנטרומר לאחר הקישור של חוטי הכישור

זכויות: Reprinted from Cell, vol 112, Don W. Cleveland et al. (2003), Centromeres and Kinetochores: From Epigenetics to Mitotic Checkpoint Signaling, p. 407-421 , © 2004, with permission from Elsevier.

אזור הצנטרומר לאחר הקישור של חוטי הכישור. משמאל אפשר לראות את אזור הצנטרומר כפי שהוא נראה במיקרוסקופ אלקטרונים. מימין, סומנו בצבע האזורים והמרכיבים העיקריים של אזור זה.