רק תא אחד?

נכון, אי אפשר לבסס מחקר על סמך תצפית יחידה על תא אחד. במחקר שבו צולמו הסרטים שאתם רואים, נעשו תצפיות רבות על כמות רבה של תאים והצטברו סרטים רבים. לרוב מתמקדים בתא אחד כדי שאפשר יהיה לראות היטב פרטים בתוך התא. לצורכי פרסום (במאמר או באתר) בוחרים סרט שבו יש מיקוד טוב, שרואים בו את כל התהליך שבו מעוניינים, או שרואים בו את כל התא ולא רק חלק ממנו.
שימו לב שקשה למצוא מדד שיתאר במספרים (בכמות) את התצפית בתאים שמופיעים בסרטים שאתם צופים בהם. לכן, מתארים את התצפית במילים, בתיאור שנקרא תיאור איכותני, אך עדיין יש לערוך תצפיות בתאים רבים כדי שאפשר יהיה לומר בוודאות שתופעה מסוימת אכן מתרחשת.