מה למדנו?

  1. אפשר להסביר תופעות באורגניזם השלם באמצעות תהליכים שמתרחשים בתאים של אותו אורגניזם.
  2. השלד התוך תאי משתתף בתהליכים של תנועה של אברונים בתא.
  3. בתהליכים שבהם מעורבים חלקים שונים של גוף היצור ותאים ורקמות שונות, יש הפרשה וקליטה של חומרים כמו הורמונים, שמאפשרים את התיאום ביניהם.