התאמה והסתגלות

במהלך האבולוציה הופיעו ביצורים שונים התאמות רבות ומגוונות לבתי הגידול שבהם הם חיים. לעיתים, ההתאמות האלה הן מיוחדות ובלתי רגילות במיוחד כמו דמיון בין חרק לגבעול יבש או היווצרות של איבר דמוי דג בצדפה, שמהווה פיתיון לטרף. התאמות כאלה עוברות בתורשה מדור לדור באותו המין, ומקנות לו יתרון בסביבה שבה הוא חי.
בנוסף להתאמות כאלה שהן קבועות, ישנם יצורים שמגלים גמישות בתכונות שלהם, ויכולים לשנות אותן בהתאם לתנאים שבסביבה. כך למשל, צמח מסויים שיכול להתקיים גם באזור קרוב לים וגם באזורים שרחוקים מהים, יצמח נמוך ושרוע קרוב לים בשל הרוחות והרסס, וזקוף וגבוה יותר באזורים שרחוקים מהים. אם נעביר את הצמח מאזור גידול אחד לשני, הוא ישנה את צורת הצמיחה שלו בהתאם. לתופעה כזאת קוראים הסתגלות.