לא רק בדגים

שינוי הצבע של הגוף כתוצאה משינוי בפיזור של מלנוזומים בתאים הנקראים מלנופורים ידוע גם בקבוצות אחרות של יצורים. תופעה דומה נצפתה בדו-חיים ובזוחלים, ומוכרת במיוחד בזיקית.

מלנופור של צפרדע בשם קסנופוס

זכויות: Stephan Rogers, Howard Hughes Medical Institute, University of California, San Francisco, USA

מלנופור של צפרדע בשם קסנופוס. גרעין התא נראה בכחול, סיבי השלד התוך תאי נראים בירוק והמלנוזומים נראים באדום. הצביעה נעשתה על ידי שימוש בנוגדנים ייחודיים למרכיבים שונים בתא, שמחוברים לחומר כימי זוהר. במקרה של גרעין התא נעשה שימוש בחומר כימי זוהר שנקשר ישירות למרכיבים בגרעין התא ללא שימוש בנוגדנים ייחודיים.

לעיתים, מעורבים בשינוי הצבע גם תאים נוספים בעור שמייצרים צבענים (פיגמנטים) אחרים, והשילוב שלהם עם התאים מייצרי המלנין (מלנופורים)יוצר דגם מורכב יותר של צבעים (כמו לדוגמה בזיקית).