מה למדנו?

  1. לתאים יש יכולת ליצור מבנים ייחודיים מהשלד התוך תאי. מבנים אלה קשורים לתיפקוד של התאים.
  2. תאים מפרקי עצם הם דוגמה לתאים שבהם נוצר מבנה ייחודי של השלד התוך תאי (טבעת של סיבי אקטין) שקשור לתיפקודם בפירוק העצם.
  3. אפשר להבין תופעות ביצור השלם באמצעות תהליכים שמתרחשים בתאים בגוף. לדוגמה, במחלות שונות הקשורות בשלד הגוף שלנו חלה הפרה של האיזון בין תאים מפרקי עצם לתאים בוני עצם.
  4. מבנים של השלד התוך תאי אינם קבועים, והם נוצרים ומתפרקים תוך כדי פעילות התא.
  5. תרבית של תאים יכולה לשמש כמודל למחקר על תהליכים שחלים בגוף, משום שהיא מאפשרת שליטה על תנאי הניסוי ומפשטת את מרכיבי התהליך שנחקר. עם זאת יש לזכור, שבמחקר באמצעות תרבית תאים קיים גם הבדל מן המתרחש ביצור השלם.
  6. אפשר להחדיר לתאים גן שמקודד לחלבון מסוים, וכך להקנות להם תכונה חדשה. תכונה כזאת, כמו יצירת חלבון זוהר או יצירת חלבון בכמויות גדולות במיוחד, אפשר לנצל לצורכי מחקר.
  7. נתונים כמותיים ונתונים איכותניים תורמים כל אחד מידע שונה למחקר.