קשר הסידן

בתהליך הפירוק של העצם על ידי אוסטאוקלסטים, יוצאים תוצרי הפירוק מהאוסטאוקלסט, ועוברים למחזור הדם באמצעות כלי הדם שחודרים למוח העצם. היות שמרכיב חשוב של רקמת העצם הם יוני הסידן, יכול פירוק העצם להשפיע על ריכוז הסידן בדם.

סידן הוא אחד היונים החיוניים לפעילות הגוף שלנו. הוא חיוני לקיומם של תהליכים כמו לדוגמה, הולכה עצבית, כיווץ שרירים, פעימות הלב, פעילות של אנזימים, אקסוציטוזה. לכן, השמירה על ריכוז יוני סידן קבוע בדם היא משמעותית ביותר, וירידה או עליה בריכוזם עלולה להיות קטלנית.

ויסות ריכוז הסידן בדם נעשה על ידי בלוטות תת-התריס (פרתירואיד. יש ארבע בלוטות קטנות כאלה צמודות לבלוטת התריס), שנמצאות בבסיס הצוואר. בלוטות אלה מפרישות את הורמון הפרתירואיד ( PTH (Parathyroid Hormone על פי ריכוז יוני הסידן בדם. הורמון זה גורם ל:

1. הגברת הספיגה של סידן מהמעי
2. הגברת מיחזור הסידן למחזור הדם בכליה
3. הגברת פירוק עצם על ידי תאים מפרקי עצם

באדם בריא, במצב שבו קיימת תזונה מאוזנת, רמת הסידן בדם היא 2.15-2.50 מילימול לדצימטר מעוקב של דם. במצב זה מפצה כמות הסידן שנספגת במעי על כמות הסידן שמשתחררת בשתן, וקיים מאזן בין פירוק עצם על ידי תאים מפרקי עצם (אוסטאוקלסטים) לבנית עצם על ידי תאים בוני עצם (אוסטאובלסטים).

אצל אדם שנמצא בצום, חלה ירידה משמעותית בספיגה של יוני סידן דרך מערכת העיכול, משום שחסר מזון בצינור העיכול.

1. איזה ריכוז של יוני סידן נצפה למצוא בדם של אדם בצום?
2. תארו את התהליך שגורם לשמירה על ריכוז זה. השתמשו במידע על בלוטת תת-התריס וההורמון PTH.
3. הביאו דוגמה נוספת של תהליך הומיאוסטטי בגוף האדם.