יש שלד ויש שלד

השלד התוך תאי ושלד הגוף

המונח "שלד" מציין פיגומים שעליהם או בעזרתם נבנית הצורה הכללית של הגוף או של התא. אלא שבהקשר שלנו, המונח קצת מבלבל, מפני שתכונותיו של השלד התוך תאי שונות מתכונות השלד הגרמי של הגוף שלנו: השלד התוך תאי דינמי ביותר וגמיש, נוצר ומתפרק במהירות יחסית ומשתתף בתהליכים דינמיים בתא. לעומתו, קצב הפירוק והבניה של השלד הגרמי איטי בהרבה, וחלים בו שינויים לאורך זמן רב יחסית. שלד הגוף שלנו הוא קשיח במיוחד, ועומד בפני לחצים פיזיים קשים.