מדריך למורה

 "כוכב הלכת הכחול" – יחידת לימוד בינתחומית בדגש סביבתי.

פרק 1 – "כוכב הלכת הכחול"

פרק 2 – המים במערכות כדור הארץ

פרק 3 – מה זה מים?

פרק 4 – האם יש מספיק מים לכולם

פרק 5 – מעברי חומר במחזור המים

פרק 6 – המים שאנו שותים

נספחים – דפי עבודה לתלמיד