פעילויות ב -Excel

הפעילויות ב- Excel פותחו בשיתוף ד"ר ג'אנט טלמון, הפרויקט ללמידה נתמכת מחשב בהוראת המדעים בהנהלת פרופ' עמוס דרייפוס, המחלקה ללימודי חינוך חקלאי והדרכה, הפקולטה למדעי החקלאות, המזון ואיכות הסביבה, האוניברסיטה העברית.

התפלגות המים בכדור הארץ
נושאי הפעילות: התפלגות המים על פני כדור הארץ וכמות המים הזמינים.

זמינות המים
נושאי הפעילות: השוואה בין כמות המים הזמינים במדינת ישראל לבין כמות המים הזמינים במדינות במזרח התיכון.

צריכת המים בישראל ובעולם
פעילות זו היא מארז של שלש משימות , כאשר כל משימה מתמקדת בזווית אחרת.

האם המים תקינים
פעילות זו היא פעילות מקדימה למעבדה "פרופסור הידרולוגוס".

תכנון גינה ביתית
משימת אתגר – תכנון גינה חסכונית במים.

מאזן המים באדם
בפעילות זו התלמידים מכירים דרכים לשמור על מאזן המים בגופנו.

ראה פירוט הפעילויות במדריך למורה – פעילויות Excel.