פעילות עם גלים דו ממדיים

על המסך מתקבלים גלים היוצאים משני מקורות.

ניתן לשנות את המרחק בין המקורות, ואת אורך הגל של הגלים.

רואים את הגלים המתקדמים, ואת התפלגות העוצמה המתקבלת על מסך המאונך לכיוון התקדמות הגלים.

  1. כיצד משפיע שינוי הגדלת המרחק בין מקורות הגלים על התמונה המתקבלת?
  2. כיצד משפיע השינוי של אורך הגל על התופעה המתקבלת על המסך?
  3. הצע דרך לבחון מה השפעת שינוי המרחק של המסך ממקורות הגלים על התמונה המתקבלת. באמצעות השיטה שהצעת, הסבר מהי ההשפעה.
  4. קרא על התיאוריה של התאבכות בין שני גלים, ונסה להבין את משמעותה של הנוסחה:

Dx = n*l*L/d

  • Dx = מרחק בין שני שיאים סמוכים על המסך.
  • l = אורך הגל של הגלים המשתתפים בהתאבכות.
  • L = מרחק מישור המקורות מהמסך.
  • d = מרחק בין המקורות.

5. מה משמעותו של n?
6. איזה תנאים חייבים הגלים למלא כדי שהתמונה המתקבלת תהיה דומה לתמונה על המסך?

חומר נוסף על נושא התאבכות בין שני גלים ניתן לקרוא בפרק 10 על ניסוי ההתאבכות של יאנג.

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"