פעילות עם תוכנת "עושים גלים"

דפי הפעילות הבאים מבוססים על תוכנת "עושים גלים" מאת יוסי שניר מאוניברסיטת חיפה.

פעילות עם פולס בודד:

  1. הסבר במילים מה מתרחש כאשר פולס אחד מתקדם לעומת פולס שני, בעת ששניהם נמצאים באותו מקום על המיתר. התייחס לצורות שונות של פולסים, והסבר כיצד משפיעה צורת הפולס על התוצאה. בהדמיה נראה כל פולס על מיתר משלו, אך ישנה אפשרות להציג את הסכום שלהם (סופרפוזיציה).
  2. התוכנה מאפשרת אופציה של מדידת זמנים. הסבר במילים כיצד תמדוד את זמן המחזור של הפולס, כאילו הוא פולס מחזורי.
  3. התוכנה מאפשרת אופציה של מדידת מרחקים. הסבר כיצד תמדוד את אורך הגל של הפולס ואת משרעת הפולס.
  4. סמן נקודה על המיתר, ובחן מה קורה לנקודה זו כאשר עובר דרכה פולס במיתר. לאחר מכן הסבר מה קורה לנקודה זו כאשר עוברים דרכה שני פולסים בכיוונים נגדיים. כיצד תלויה תשובתך בצורת שני הפולסים?
  5. על פי ניסויי ההדמיה שביצעת, נסח במילים שלך מהי סופרפוזיציה (סכום) של גלים.
  6. הסבר מהם התנאים להתאבכות בונה.
  7. הסבר מהם התנאים להתאבכות הורסת.

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"