פעילות עם גל מתקדם, ויצירת גלים עומדים

  1. בנה שני גלים המתקדמים אחד אל מול השני, והתבונן בגל הסכום של שני הגלים.
  2. הקטן את מספר הנקודות המרכיבות את הגל, ובחן מה מתקדם עם התקדמות הגל. הסבר.
  3. התאם את ההסבר שלך לסופרפוזיציה של גלים למה שמצאת בהדמיה האחרונה.
  4. צור גל עומד. מהם התנאים ליצירת גל עומד?

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"