אור הנפלט ממקור נקודתי

דוגמא לקרינה קוהרנטית במרחב, ממקור שאינו לייזר, היא אור הנפלט ממקור נקודתי.

  • מהמקור מתפשטות חזיתות גל כדוריות, שלכל אחת מהן פאזה קבועה.
  • גם הפרש הפאזה בין כל שתי נקודות במרחב הוא קבוע בזמן.

זוהי השיטה בה השתמש יאנג בניסיונות ההתאבכות שביצע כאשר העביר אור "רגיל" דרך חריר שיצר מקור נקודתי.

לעומת זאת, אם המקור אינו נקודתי טהור (גודל מתמטי), הוא מורכב ממספר רב של גופים נקודתיים, שכל אחד מהם פולט בזמנו החופשי, ולכן הפאזה היחסית בין המקורות הנקודתיים אינה קבועה בזמן.

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"