קוד בינרי פשוט

מכיוון שהמספרים הבינריים, מורכבים רק מהספרות "0" ו "1", נדרשים לשם ייצוגם 2 סימנים בלבד.

בשיטת קידוד זו, פס שחור עבה, מייצג את הסיפרה "1" ופס שחור דק, מייצג את הסיפרה "0".

המרווחים הלבנים בין הפסים הם בעלי רוחב קבוע, השווה לזה של הפס הצר.

זהו קוד פשוט, שלצורך קריאתו אפשר להסתפק במערכת פשוטה, המבוססת על דיודה פולטת אור.

קוד זה אינו אמין מסיבות שונות; לדוגמה, חסר בו קוד המציין את תחילתו וסופו של המספר.

הקוד הבינרי הפשוט כמעט ויצא מכלל שימוש ומופיע כאן לצורכי הדגמה בלבד (ראה תרשים 9.17).

קוד בינארי פשוט

תרשים 9.17: קוד בינרי פשוט

 

לעמוד הקודם לחץ כאןלעמוד הבא לחץ כאן