מולקולות וסריגים שונים

מימן כלורי HCl

About/Help
חנקן N2

About/Help
פחמן דו-חמצני CO2

About/Help
אמוניה NH3

About/Help
זרחן P4

About/Help
גופרית S8

About/Help
מולקולת מים H2O

About/Help
מים במצב צבירה נוזלי Water

About/Help
נתרן כלורי - מלח בישול NaCl

About/Help
קוורץ - צורן דו-חמצני SiO2

About/Help
גרפיט Graphite

About/Help
יהלום Diamond

About/Help