מאקרומולקולות

DNA Deoxyribo Nucleic Acid

About/Help
קולגן Collagen

About/Help
קטע קצר של תאית Cellulose

About/Help
המוגלובין Hemoglobine

About/Help
מיוגלובין Myoglobine

About/Help