פחמן ופחמימנים

מתאן Methane

About/Help
אתאן Ethane

About/Help

About/Help
בוטאן Buthane

About/Help
פנטאן Pentane

About/Help
הקסאן Hexane

About/Help
הפטאן Heptane

About/Help
אוקטאן Octane

About/Help
בנזן Benzene

About/Help
ציקלוהקסאן Cyclohexane

About/Help
גרפיט Graphite

About/Help

About/Help
פולרן Fullerene - C60

About/Help
פולרן Fullerene - C70

About/Help
פולרן צינורי ספירלי (Bucktube (a spiral

About/Help