מולקולה כיראלית

תנועה חופשית

לפניכם שני מודלים מולקולריים של החומר ברומו כלורו פלואורו מתאן – CHFClBr.
במבט ראשון שני המודלים נראים זהים. נסו לסובב אותם ובדקו אם אכן שני המודלים זהים.

L-CHFBrCl

About/Help
CHFBrCl

About/Help

 

 

סבוב

באנימציה הבאה מתחילים ממולקולה CHFClBr ותמונת הראי שלה.  באנימציה מסובבים את המולקולה ובודקים אם היא זהה לתמונת הראי שלה.

האם כתוצאה מהסיבוב נוצרת זהות בין המולקולה לתמונת הראי שלה?

שימו לב שבמולקולה השמאלית המימן שעל הפחמן המרכזי פונה קדימה, ואילו במולקולה הימנית המימן שעל הפחמן המרכזי פונה אחורה.

כאשר אין זהות בין מולקולה לתמונת הראי שלה – המולקולה היא כיראלית.
הפחמן שעליו 4 מתמירים שונים נקרא פחמן כיראלי.