מולקולת אלאנין

תנועה חופשית

לפניכם שני מודלים מסוג מקל-כדור של החומצה האמינית אלאנין.
במבט ראשון שני המודלים נראים זהים. נסו לסובב אותם ובידקו אם אכן שתי המולקולות זהות.

D-אלאנין D-Alanine

About/Help
L-אלאנין L-Alanine

About/Help

 

סבוב

באנימציה הבאה נסובב את המולקולה של D-אלאנין ונציב אותה על המולקולה של L-אלאנין.

האם כתוצאה מהסיבוב שתי המולקולות חופפות בדיוק זו את זו?

שימו לב שבמולקולה של D-אלאנין המימן שעל הפחמן המרכזי פונה קדימה,
ואילו במולקולה של L-אלאנין המימן שעל הפחמן המרכזי פונה אחורה.

תמונת ראי

בתמונה מופיע מודל מולקולרי של D-אלאנין ותמונת הראי שלו.

מודל מולקולרי של D-alanine

 

באנימציה הבאה נסובב את תמונת הראי של המולקולה D- אלאנין ונמקם אותה על המולקולה של L- אלאנין.

האם כתוצאה מהסיבוב נוצרת זהות בין תמונת הראי של D-אלאנין לבין זו של L-אלאנין?
בדקו אם כל האטומים בשתי המולקולות חופפים אלה את אלה במדויק.

מסקנה:

המולקולות כיראליות D-אלאנין ו- L-אלאנין הן תמונות ראי אחת של השניה.