מולקולה לא כיראלית

תנועה חופשית וסיבוב

לפניכם מודל של המולקולה הלא כיראלית כלורו ברומו מתאן CH2ClBr.

סובבו אותה ובידקו את תכונותיה.

CH2ClBr

About/Help

נבחן מה קורה לתמונת ראי של מולקולה כזו.

באנימציה שלעיל מתחילים משתי מולקולות של כלורו ברומו מתאן (במודל ממלא מרחב), תמונות ראי אחת של השנייה.

שימו לב מה קורה כאשר מסובבים את המולקולה. האם יש זהות בין המולקולה לתמונת הראי שלה?